Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-... © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)

Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk

Living Waters Village Rekening
Daniël & Uci
BE15 235 0186258 30
Gemeente Rekening
BE65 0012 1669 0396
vzw ISKRA
Affiche mosseldag
Hoe vzw ISKRA steunen (infoblad)
ISKRA Kerst- en nieuwjaarswensen
ISKRA nieuws nr 36 2019
Aanvraag persoonsgegevens BLANCO
Informatie v.z.w. ISKRA A4
Beste sympathisanten

Sinds de Covid-19 uitbraak in maart 2020 is er niet veel gebeurd en tegelijk héél veel gebeurd. We hebben noodgedwongen een pauze moeten inlassen in de werking van vzw ISKRA, maar we mochten toch dankzij Meyerprinting te Wellen verder werken van thuis uit aan de nieuwe nieuwsbrief. Wij zijn Luc héél dankbaar dat hij dit hele proces heeft getrokken. Zo kunnen wij u vandaag onze nieuwe nieuwsbrief aan jullie voorleggen. Het is een pareltje geworden. Bij deze nogmaals een dikke dank u wel Luc. Wij wensen jullie véél leesplezier met het prachtig nieuws over wat wij mogen doen op Gods akkers in Kalush. Wij hopen uiteraard zo snel als het mogelijk is, ons werk te kunnen gaan verder zetten in Oekraïne.

Hartelijke groeten

Mario & Irene
Johan

Vzw ISKRA