Evangelische Christengemeenten Vlaanderen

  Wij behoren tot de denominatie Evangelische Christengemeente Vlaanderen.
  Deze denominatie bestaat uit 26 Evangelische gemeenschappen in Vlaanderen die zich hebben
   verenigd in een samenwerkingsverband.
Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-... © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Iskra betekent "Vonk"

  Iskra richt zich vooral op weeshuizen, straatkinderen, de armste gezinnen - zeker die
    met veel kinderen of gebrekkige gezondheid, gehandicapte kinderen en kinderen in een
    kinderverwerking in OekraÔne.
  Ons doel: voorzien van de hoogstnodige, dagelijkse behoefte.
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Federale Synode

  Wij zijn lid van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in BelgiŽ.
  De Federale Synode zit in een partnerschap met de VPKB in de ARPEE.
Evangelische Alliantie Vlaanderen

  Wij zijn aangesloten bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen.
  De Evangelische Alliantie Vlaanderen is een vereniging van christelijke gemeenten,
   denominaties, organisaties en werkgroepen, die gezamenlijk op willen trekken.
  De EAV biedt sinds 1980 een platform voor ontmoeting en samenwerking aan de
   evangelische christenen in Vlaanderen. Samen staan we sterker.
ARPEE

  De ARPEE heeft als opdracht om als administratieve vertegenwoordiger van de
   protestants-evangelische eredienst op te treden bij de burgerlijke overheid namens de
   VPKB en de FS en alle materie te organiseren, door de overheid toevertrouwd aan de
   protestantse eredienst.
Evangelisch Jeugdverbond

Ons kinder -en jeugdwerk is aangesloten bij het Evangelische Jeugdverbond. Het EJV is een
  erkende Vlaamse jeugdvereniging sinds 1999.
Op de site www.ejv.be kun je alle informatie ontvangen over het jongerenwerk in Vlaanderen
  zoals kampen, weekends, activiteiten, vormingsmomenten.
Living Waters Village BORNEO

  DaniŽl Vanlaeken is een lid van onze gemeente die er als zendeling werkt.
  https://www.livingwatersvillage.com/

Evangelische Volwassenen werking Vlaanderen (EVW)

  Wij zijn een afdeling van de sociaal-culturele vereniging EVW.
  Op hun site www.indekerk.be is veel informatie te krijgen omtrent vormingsmomenten en
   landelijke of regionale activiteiten.
Wij werken samen met volgende organisaties:

Evangelische Christengemeenten Vlaanderen
Evangelisch Jeugdverbond

Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst