Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-... © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)

Preken Audio 2020-1
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk

Preek 30-07-2017 door Pete Gifford
Thema: Vergeving van zonden
Preek 13-08-2017 door Pete Gifford
Thema: Reputatie
Preek 8-10-2017 door Dave Kouwen
Thema: Wat ben jij aan het doen?
Preek 19-11-2017 door Rosario Anastasi
Thema: Wie of wat heeft invloed op u
Preek 02-02-2020 door Pete
Thema: Zoeken naar vrede
Preek 16-02-2020 door Paul
Thema: Jezus bloed heeft mij nooit teleurgesteld
Preek 08-03-2020 door Pete
Thema: Onze opdracht als aardse Bruid
Preek 10-05-2020 door Paul
Thema: God heerst
Preek 05-01-2020 door Rosario
Thema: God zoeken
Preek 12-01-2020 door Pete
Thema: Psalm 90
Preek 19-01-2020 door Henk
Thema: Wijzen uit het Oosten
Preek 06-08-2017 door Antonio D'Arpino
Thema: Van welke boom eten wij
Preek 09-02-2020 door Rosario
Thema: God speelt een grote rol
Preek 28-08-2017 door Henk Gelling
Thema: Wie is Jezus
Preek 01-03-2020 door Pete
Thema: Afwijzing
Preek 01-10-2017 door Luk Vandevorst
Thema: Heiligheid
Preek 12-04-2020 door Dave
Thema: Het Pascha (Het Paasfeest)
Christus is waarlijk opgestaan
Preek 19-04-2020 door Henk
Thema: Meester, Heer, Leidsman
Preek 03-05-2020 door Pete
Thema: Redding gebracht
Preek 03-12-2017 door Henk Gelling
Thema: Geloof en vertrouwen
Preek 24-05-2020 door Luc
Thema: De God die zucht
Preek 21-06-2020 door Pieter
Thema: Blijdschap
Preek 12072020 door Dave
Thema: De Zondvloed - Van Schepping tot Herschepping
Preek 13-09-2020 door Luc
Thema: Vrede komt na vergeving
Archief