Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-... © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)

Preken Audio 2021
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk

Preek 30-07-2017 door Pete Gifford
Thema: Vergeving van zonden
Preek 06-08-2017 door Antonio D'Arpino
Thema: Van welke boom eten wij
Preek 13-08-2017 door Pete Gifford
Thema: Reputatie
Preek 28-08-2017 door Henk Gelling
Thema: Wie is Jezus
Preek 01-10-2017 door Luk Vandevorst
Thema: Heiligheid
Preek 8-10-2017 door Dave Kouwen
Thema: Wat ben jij aan het doen?
Preek 19-11-2017 door Rosario Anastasi
Thema: Wie of wat heeft invloed op u
Preek 03-12-2017 door Henk Gelling
Thema: Geloof en vertrouwen
Preek 24-01-2021 door Pieter
Thema: Soevereiniteit
Preek 15-11-2020 door Pieter
Thema: Een relatie hebben
Preek 04-04-2021 door Henk
Thema: Pasen
Preek 11-04-2021 door Sandro
Thema: Trouw blijven
Preek 09-05-2021 door Dave
Thema: De Doxologien van Paulus
Preek 16-05-2021 door Luc
Thema: Bescherming

Preek 21-02-2021 door Paul
Thema: Het nieuwe leven
Archief