Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-... © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Welkom: Wie zijn wij

De Evangelische Christengemeente Zwartberg is een kring van mensen die geloven in Jezus Christus als hun enige Verlosser en Heer, die elkaar willen helpen in overeenstemming met dit geloof te leven en die dit geloof aan mensen dichtbij en veraf willen verkondigen.

We zijn door de overheid erkend binnen de ARPEE.
(Administratieve Raad van de Protestantse en Evangelische Erediensten).
De doelstellingen

voor de gemeente

zijn drievoudig:
Eerste doelstelling

- Bediening tot God

Aanbidding: de opdracht van de gemeente
is God te aanbidden.
Deze doelstelling is gericht naar boven.

Kol. 3:16; Ef. 1:12; Ef. 5:18-19
Tweede doelstelling

- Bediening tot de gelovigen

Zorgdragen voor het lichaam en
groeien tot volwassenheid:
volgens de Bijbel heeft de gemeente
een verantwoordelijkheid
om de gelovigen op te vangen,
te verzorgen en op te bouwen
tot volwassenheid.
Deze doelstelling is gericht naar binnen.

Ef. 4:12-13; Kol. 1:28
Derde doelstelling

- Bediening tot de wereld

Evangelisatie en tonen van bewogenheid:
naar de wereld toe
is het brengen van het evangelie
de belangrijkste taak, waar mogelijk ondersteund
door het tonen van barmhartigheid.
Deze doelstelling is gericht naar buiten.

Matt. 28:19; Gal. 6:10a; Luc. 10:25-37; Luc. 6:35-36

Het is belangrijk dat de drie genoemde doelstellingen
in balans staan ten opzichte van elkaar.