Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-2017 © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken
Archief


Over een muur Springen

In Psalm 18:30 (NBG) zegt David; Met mijn God spring ik over een muur. Wat was het geheim van David? Dat hij niet van beneden naar die muur keek, maar vanuit God. David leefde vanuit geloof!

David liet het probleem los, hij had er immers al zo lang tegenaan gebeukt met zijn gebeden, en hij begon God te prijzen (vers 31): Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is zuiver...

David had vertrouwen in Gods Woord en zong er zelfs over. Volgens Hebreeën 11:3 is het gehele universum ontstaan door de creatieve kracht van Gods Woord. In Psalm 33:6 staat: Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. Toen God sprak: "Er zij licht", kwam er ook licht (zie Genesis 1). God weet wie Hij is en wat Hij kan. Die zekerheid, dat geloof, komt tot uitdrukking in de woorden die God spreekt. Zo serieus als God zijn eigen Woord neemt, zo momen wij dat ook doen.

Geloofsvertrouwen

In Genesis 1:26 staat dat God de mens schiep naar zijn beeld. Een belangrijk aspect hiervan is ons vermogen om te kunnen geloven. Toen Eva geloof hechtte aan de woorden van de slang verloor ze haar geloof, haar vertrouwen, in God. Satan ondermijnde Eva's geloof in Gods woord en daardoor ook in God zelf.

Laat me het nog eens duidelijk zeggen: als we ooit ons geloof in God als persoon verliezen, zullen we ook ons geloofsvertrouwen in zijn woord opgeven. Eva gaf haar geloof in God op, op het moment dat zij ZAG dat de boom goed was om van te eten. Zien heeft te maken met zintuigen. Helaas worden we vaak meer geleid door onze zintuigelijke waarneming dan door ons geloof.

Er is geen alternatief voor geloof! Hebreeën 11:6 zegt: Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door he worden beloond. God bestaat. Met dat te geloven, begint er een prachtig, nieuw avontuur. En als je dat doet, beloont God je door zich aan je te openbaren.

Vrucht van geloof

We spreken vaak over de gave van geloof en de wonderen die daardoor gebeuren kunnen. Daar is niets mis mee. Toch zou ik ook graag iets willen zeggen over een wat onderbelicht principe van het geloof, namelijk: geloof als vrucht. Galaten 5 spreekt over de vrucht van de Geest. Een partje van die vrucht (het 7e deel) is geloof. De vrucht van geloof is een rustig, standvastig, onwankelbaar vertrouwen in de goedheid, wijsheid en trouw van God. Ondanks alles wat er gebeurt, blijf je toch in geloof vasthouden aan alles wat God heeft gezegd.

Wanneer dat geloof, die vrucht van de Geest, in je leven groeit, worden muren van problemen gedegradeerd tot richeltjes. Met God spring je er overheen. Niets hout jou meer tegen. Wat een prachtig getuigenis (vrucht) is dat van je wandel met God!

Bron: Opwekking Nr 647 van November 2019 blz 19 door Kees Goedhart