Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-2017 © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken
Archief


Mijn Beste vijand,

 

Eigenlijk ben je niet echt mijn vijand, Weliswaar heb je leugens en valse geruchten verspreid over mij en mijn gezin, en heb je geprobeerd het vertrouwen van mensen in mij stuk te maken, maar zonder jou, mijn beste vijand, zou ik nooit zover zijn gekomen. Mede door jou heb ik namelijk mijn werkelijke vrienden leren kennen. Zij stonden met hun gebeden en bemoedigingen achter mij in moeilijke tijden.

Geestelijke groei

Als een verbitterd mens alles in het werk stelt om mij en mijn werk voor de Heer kapot te maken, dan helpt hij tevens mee om diepgewortelde, slechte gewoonten naar boven te brengen.

Als een vriend mij prijst en alles wat ik doe geweldig vindt, voel ik mij gelukkig. Als ik echter hoor dat een vijand allerlei leugens over mij vertelt, wil ik terugslaan en mijzelf rechtvaardigen. Juist dan laat de Heilige Geest mij het verkeerde van die houding zien. Dan bid ik tot God om vergeving en bevrijdt Hij mij van verkeerde gevoelens. Die zaten nog verborgen, maar dankzij jou, mijn beste vijand, kwamen ze aan het licht. Jij wilde mij aan het kruis nagelen en dat werkte bevrijdend.

Aan het kruis

Ik kan mijzelf niet kruisigen en mijn vrienden willen het niet doen. Dus heb ik jou nodig, mijn beste vijand. Mijn verlangen is namelijk om in alle dingen op mijn Meester, Jezus, te gaan lijken. In Galaten 2:19 (NBV) zegt Paulus: Met Christus ben ik gekruisigd. Ook ik moet aan het kruis om ooit volmaakt te kunnen worden en jij helpt mij daarbij. Jezus moest gekruisigd worden. Zijn vrienden zouden dat niet doen. Ook zou Hij zichzelf niet kruisigen. Dus wakkerde de duivel de haat aan in de harten van zijn vijanden en zo kwam Gods volmaakte werk tot stand. Als zij zouden begrijpen dat zij Jezus hierdoor de overwinning lieten behalen, zouden zij het beslist niet gedaan hebben.

In 1 Korintiërs 2:8 (NBV) staat het duidelijk: Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.

Daarom ben ik er zeker van, mijn beste vijand, dat als je zou hebben geweten wat een geweldige uitwerking jou lelijke en gemene pogingen tot stand zouden brengen, je het wel uit je hoofd zou hebben gelaten om mij zo te helpen!

Liefhebben

Heb je vijanden lief, zegt Jezus in Mattheüs 5:44. Ik heb me lang afgevraagd of ik dat ooit zou kunnen. Maar dankzij jou ben ik meer en meer naar God toegegroeid. Misschien zul je nooit een beloning ontvangen voor je leugens over mij, maar weet dan, dat ik je liefheb. Dankzij jou heb ik god beter en dieper leren kennen, Bedankt!

 

Bron: Magazine Opwekking September Nr 645 blz 19 door Kees Goedhart.