Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-2017 © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken 2020
Archief


Hemelvaart, een feest?

 

 Eigenlijk is het merkwaardig dat wij wel spreken over kerstfeest, paasfeest en pinksterfeest maar niet over hemelvaartsfeest.

Op 21 mei is het Hemelvaartsdag. Het is een officiële feestdag maar het wordt niet alom gevierd. We herdenken dan dat Jezus terugging naar de hemel. Afscheid nemen is meestal niet zo feestelijk.

Maar in Handelingen 1:10-11 lezen we een bemoediging. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hen naar de hemel hebben zien gaan.

Dat Jezus weer terugkomt, zou je toch wel een feestelijk bericht kunnen noemen!

Dichtbij

Jezus was zo lekker dichtbij op deze aarde. We konden Hem aanbraken. Maar op Hemelvaartsdag werd Hij opgenomen in de hemel. Is dat jammer? Juist door de aarde te verlaten, kon Hij die aarde nog intenser zegenen. Hemelvaart is immers de aanzet tot het pinksterfeest. Toen werd die andere Trooster (eentje van hetzelfde kaliber) naar de aarde gezonden. En die andere Trooster, de Heilige Geest, wil niet alleen bij de mensen wonen, maar ook in hun harten. Hij brengt licht.

Laten we eens kijken naar de waarde van Hemelvaart aan de hand van Genesis 28:12:
Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Jakob zag in een droom dat er contact is tussen hemel en aarde. De hemel heeft een open poort naar de aarde.

Waar Jezus is, is een open hemel

Wij willen de poort naar de hemel wel steeds sluiten – bijvoorbeeld door onze zonden of door niet meer te geloven dat god bestaat – maar God doet er alles aan om de deur open te houden. Daarom zond Hij zijn Zoon Jezus. Waar Jezus is, is een open hemel. Jezus zei tegen Nathanaël: Jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon (Johannes 1;51).

Tweerichtingsverkeer

Jezus houdt de weg naar twee kanten open. Hij is de weg van God naar de mens en de weg van de mens tot God. Juist op moeilijke momenten kan ons dit enorm helpen. Met kerstfeest daalde God af in zijn Zoon, Jezus Christus. Wat een feest als jezus in onze duisternis komt. Dan wordt het toch nog licht.

Op Hemelvaartsdag keerde Jezus weer terug naar de Vader. Met Kerst werd de weg van God naar ons toe gebaand. Met Hemelvaart de weg terug van ons naar God. Dat kon, want alles was volbracht aan het kruis van Golgotha. Jezus keerde terug naar de hemel om als het ware de Vader het volbrachte werk aan te bieden (Hebreeën 9:11-12).

Tien dagen later ging de hemel opnieuw open en werd de Heilige Geest uitgestort. Er was tweerichtingsverkeer. Kerstfeest viert eigenlijk iedereen. Toen kwam Jezus als kind. Maar Hemelvaart is ook een feest. Toen ging Jezus als volwassene, nadat Hij alles had volbracht aan het kruis, terug naar zijn Vader. Er was tweerichtingsverkeer tot stand gekomen en dat werd nog eens bevestigd met het pinksterfeest.

De hemelpoort bleek open. Communicatie met de hemel bleek open. je bent niet alleen. Toen niet en nu niet.

 

Bron: Opwekking magazine Mei 2020 Nr 653 blz 19 door Kees Goedhart.