Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-... © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken 2021


Archief

Andersdenkenden

“Het is moeilijk om een andersdenkend mens voor verstandig te houden.”
Deze uitspraak, die ik een keer hoorde, ben ik nooit vergeten.

Het valt inderdaad niet altijd mee om een andersdenkende niet vervelend, lastig of dom te vinden. Het feit dat een andersdenkende ook wel een dissident of non-conformist wordt genoemd, geeft al aan dat de maatschappij moeite heeft met zulke mensen.

Overigens is luisteren naar de ander net zo goed een kunst. Waarom zouden we ook van gedachten willen veranderen; wij hebben toch gelijk? Meestal staan we al met een weerwoord klaar zonder ons te verdiepen in het waarom van die ander. God heeft ons twee oren en maar één mond gegeven. Dat mag ons aan het denken zetten!

Het kan lastig zijn om je mening bij te stellen, dat geeft ik toe. Maar geloof me, je zou ook zelf wel eens verkeerd kunnen denken. In Spreuken 16:25 staat: Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij eindigt bij de dood. Wat je denkt, is blijkbaar bepalend voor waar je eindigt. We doen er dus goed aan soms van gedachten te veranderen! Paulus spreekt hierover in Romeinen 2:2: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.

We moeten hervormd worden (of gereformeerd) door de verandering van ons denken. Anders gezegd: denkverandering moet leiden tot de verandering van onze gezindheid (NBV).

Onbekend

Paulus heeft in de praktijk gezien hoe dat werkt. Toen hij Athene bezocht, begon hij met rondkijken in de stad. Er waren vele goden op een voetstuk gezet. De mensen kwamen naar Athene om te debatteren over wetenschap en religie en over dood en leven, maar ze wisten nooit zeker of er nog goden waren buiten de goden die zij al kenden. Daarom stond er ook een altaar voor de onbekende god.

Paulus verdiepte zich in hun goden en hun gewoonten, om te begrijpen waarom ze deden wat ze deden. Daar probeerde hij bij aan te sluiten. Hij maakte zelfs gebruik van hun manier van denken om hen op andere gedachten te brengen over hun goden. In Handelingen 17:16-34 lees je dat de mensen om meer uitleg vroegen over die onbekende god. Paulus werd uitgelachten, maar sommigen kwamen tot geloof.

Getuigen

Ook wij hebben de opdracht om te getuigen van Jezus. Als we dat goed doen, zal Gods Woord door werking van de Heilige Geest de toehoorder kunnen overtuigen. Het geloof komt door het horen van het Woord (Romeinen 10:14) en het legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien (Hebreeën 11:1).

Mensen zullen pas anders willen gaan denken als wij hen eerst aanvaarden zoals zij zijn en vervolgens door de liefde en wijsheid van God vertellen dat het ook anders kan.

Als de gedachten die hun levens tot dan toe hadden gevormd, worden vernieuwd, zie je hen veranderen van vervormd en misvormd tot echt hervormd!

 

Bron: Opwekking Magazine September 201 – Nr 667 Blz 19 door Kees Goedhart