Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-2017 © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken 2020
Archief


Beeldvorming

Iedere zonde verzwakt onze geestelijke kracht, en het tast ook het beeld aan dat wij onze naasten van God geven. Dat leren we uit de geschiedenis van Simson.

Zag Simson eruit als een bodybuilder? Als dat zo was, hadden Delila en de Filistijnen zelf wel begrepen waarom hij zo sterk was. Er was hun veel aan gelegen hem het geheim van zijn kracht te ontfutselen. In Richteren 16:5-6 (NBV) staat: De Filistijnse stadsvorsten gingen naar Delila toe en zeiden tegen haar: ‘Haal Simson over om u te vertellen waarin zijn geweldige kracht schuilt en wat we moeten doen om hem weerloos te maken. Dan kunnen we hem gevangennemen, zodat we geen last meer van hem hebben, en krijgt u van ieder van ons elfhonderd sjekel zilver.’ Dus vroeg Delila aan Simson: ‘Vertel me eens: waarin schuilt toch je geweldige kracht?’

Waarschijnlijk was er aan de buitenkant niets bijzonders aan Simson te zien en moeten we onze beeldvorming over deze krachtpatser bijstellen.

Toewijding

Uiteindelijk gaf Simson zijn geheim prijs aan Delila: “Als mijn haar eraf is ben ik net als iedere andere man.” De kracht van Simson zat hem niet in zijn spieren of wapens, en zelfs niet in zijn lange haren. Die lange haren waren alleen een uiterlijk symbool dat hij een nazireeër was, oftewel: aan God toegewijd. Die toewijding was de ware bron van zijn kracht. In Richteren 13:25 (NBV) wordt ons verteld dat de Geest van de Heer hem had aangezet tot daden. In het Oude Testament ging leiding van de Geest kennelijk wel eens gepaard met lichamelijke kracht. Daardoor kwamen ongelovigen onder de indruk van de God van zo’n krachtpatser - van de God die zwakken sterk maakt met zijn eigen kracht.

Echte toewijding aan God is de bron van onze kracht

Waar ging het mis? Simson eindigde als een triest figuur, maar ook Gods naam leed onder zijn gedrag. In Richteren 16:24 prijzen de Filistijnen hun (af)god en zeggen: “Onze god heeft onze vijand in onze hand gegeven.” Als een christen in zonde valt of op een bepaald moment zijn geloof afzweert, is dat triest voor hem of haar persoonlijk, maar het draagt ook bij aan een negatieve beeldvorming over God. Mensen zeggen dan: “Moet je hem nou eens horen! Blijkbaar is die God van hem al die tijd onzin geweest!” Ze maken geen onderscheid tussen een ‘kerkganger’ en een echte navolger van Christus. Je kunt aan de buitenkant nog zo ‘christelijk’ zijn, maar toch niet echt toegewijd zijn aan God.

Ongehoorzaamheid

Hoewel Simson er met zijn lange haren uitzag als een nazireeër leefde hij niet als zodanig. Hij mocht bijvoorbeeld geen contact hebben met doden, maar haalde wel honing uit het karkas van een leeuw en gebruikte een ezelskaak als wapen. Door zijn ongehoorzaamheid brak Simson zijn eed als nazireeër. Uiteindelijk verklapte hij ook zijn geheime bron van kracht aan de verraderlijke Delila.

Als christenen hebben wij ook zo’n onzichtbare krachtbron: de Heilige Geest die in ons woont, dankzij de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Maar net als Simson denken we soms dat God bepaalde fouten niet zo erg vindt, omdat Hij niet meteen zijn Geest bij ons wegneemt. Echter, iedere zonde verzwakt onze geestelijke kracht. Echte toewijding aan God is de bron van onze kracht.

 

Bron: Opwekking September 2020 Nr 656 Blz 19 door Kees Goedhart.