Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-2017 © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken
Archief


Alleen maar aanraken

Bij het lezen van het Nieuwe Testament valt het mij steeds weer op hoe liefdevol en bewogen Jezus is met de lijdende mens.

In het wonder dat beschreven wordt in Markus 5:25-34 toont Jezus zelfs een vaderlijke liefde voor de vrouw die aan bloedverlies lijdt. Hij noemt haar 'dochter' (vers 34). Het is de enige keer in de Bijbel dat Jezus dit woord gebruikt.

Jezus doorziet het geloof van deze vrouw en benoemt het als kernpunt van haar genezing. het Griekse woord dat hier wordt gebruikt kan zowel met 'heeft genezen' als met 'heeft gered' of 'behouden' worden vertaald, en dit laatste in de betekenis van 'behouden van de dood'. Gezien de aard van haar ziekte zijn deze betekenissen allemaal wel van toepassing.

Geruchten

We kennen de naam van deze vrouw niet. Het zou iedereen kunnen zijn. Pijn en verdriet kunnen bij alle mensen voorkomen. In vers 27 lezen we dat ze van Jezus had gehoord. Misschien had zij Hem nog nooit aan het werk gezien, maar zij had wel over Hem gehoord. Zij was al meer dan twaalf jaar ziek en Jezus was pas een paar maanden bekend. Zij had niets over Hem kunnen lezen in de krant of iets gezien op de tv. Zij had alleen maar wat geruchten opgevangen over Jezus. Toch reageert zij op wat zij heeft gehoord.

Vernieuwing

Paulus houdt ons voor dat wij hervormd moeten worden door de vernieuwing van ons denken (Romeinen 12:2 NBG). Over de vrouw in Markus 5 lezen we: Want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden (vers 28). In haar denken was hoop op genezing. Op de een of andere manier was deze verwachting in haar gegroeid, gebaseerd op alleen maar wat geruchten die zij had gehoord over Jezus.

Opmerkelijk is dat de vrouw het voldoende vindt om alleen maar zijn kleren aan te raken. Misschien heeft zij nog wel gedacht: Waar zal ik Hem aanraken? Op zijn hoofd? Nee, ik ban het niet waard dat te doen. Zijn hand beetpakken? Nee, dat is te familiair. Als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken. Dat moet genoeg zijn!

Zo nederig wilde zij zich opstellen. Alleen al de houding van nederigheid werkt bij God iets uit. Jakobus schreef hierover: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade (Jakobus 4:6).

Aanraking

Niemand in de menigte merkte iets van haar aanraking en dit wonder. Dat wil zeggen niemand, behalve Jezus. Lukas vertelt ons dat Jezus toen zei: Iemand heeft Mij aangeraakt (Lukas 8:46). Het maakte niet uit wie het precies was, maar het was wel iemand met geloof. De genezen vrouw krijgt dan ook van Jezus te horen: Uw geloof heeft u gered! Geloof was ook alles wat zij nog had. Haar geld had zij uitgegeven aan allerlei artsen.

Ook nu kun je Jezus aanraken. Door gebed en door je geloof dat Hij gebeden verhoort en antwoord geeft. Je accepteert zijn antwoord en doet wat Hij van je vraagt. Blijf Jezus aanraken door je gelovig gebed en je toewijding. Het ziet je staan te midden van een grote menigte.

Bron: Magazine Opwekking  Nr 640 van Maart 2019 door Kees Goedhart.