Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-... © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken 2021


Archief

OMSTANDIGHEDEN

Het kan in je leven behoorlijk tegenzitten. Moeilijke omstandigheden kunnen je verbitteren, maar ze kunnen ook tot eer van God zijn en een bron van zegen worden als je er geestelijke lessen uit leert.

Paulus zegt dat hij heeft geleerd in alle omstandigheden tevreden te zijn (Filippenzen 4:11). Hij zegt niet dat alle omstandigheden altijd van God komen, maar wel dat je kunt leren er goed mee om te gaan, zodat God, ondanks je situatie, toch verheerlijkt wordt.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in het leven van Jakob. Hij had net de oude vete met zijn broer bijgelegd, toen zijn gezin opnieuw werd bedreigd, nadat zijn zoons een wraakactie hadden uitgevoerd op de mannen van Sichem. In Genesis 35:1,2 lezen we dat God tegen hem zegt: Ga naar Betel. Blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Esau. Jakob roept zijn familie bijeen en zegt: Laten we naar Betel gaan: daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien in tijden van nood en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan.

AFGODEN

Jakob heeft Gods grote trouw en voorziening ervaren. Hij kent Gods goedheid. Des te opmerkelijker is daarom zijn oproep aan zijn familieleden en alle anderen die bij hem waren: Doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan.

Is dat niet raar? Na alles wat hij heeft meegemaakt met God, loopt Jakob nog steeds openlijk rond met een stel afgoden! Toch is de les duidelijk: wie naar Betel (letterlijk: huis van God) wil terugkeren, moet alle afgoden uit zijn leven wegdoen. Dat is moeilijker dan we vaak denken, want afgoden voorzien in een bepaalde behoefte.

PAS ALS JE IN OMSTANDIGHEDEN KOMT DIE ALLES ONDERSTEBOVEN KEREN, GA JE NADENKEN

Misschien herkennen we dat wel. Je kent de Heer, maar je heult toch nog met afgoden in je leven. God heeft al vaak tot je hart gesproken, maar je hebt niet geluisterd. Pas als je in omstandigheden komt die alles ondersteboven keren, ga je nadenken en besef je dat dingen nu echt moeten veranderen. Ook Jakob komt pas in actie en tot bevrijding van afgoden doordat de omstandigheden hem drijven. Hij begroef alles onder de terebint bij Sichem. Pas nu konden zij zelf 'terebinten van gerechtigheid' worden (Jesaja 61).

LESSEN

Wat kunnen wij hiervan leren? Je kunt berusten in je omstandigheden. Je kunt boos worden vanwege je omstandigheden. Maar je kunt ook aan God vragen om je de lessen te laten begrijpen die daarin te vinden zijn.

Jakobus zegt dat ook zo mooi (Jakobus 1:5). Hij bidt niet om kracht als hij verzocht wordt in omstandigheden, maar om wijsheid er goed mee om te gaan.

Ook Paulus moest leren om goed om te gaan met omstandigheden. Het resultaat daarvan was dat God elk tekort heeft aangevuld (Filippenzen 4:19). Daarom kon hij oprecht God de eer geven voor alles. Ondanks de omstandigheden (vers 20)!

 

Bron: Opwekking Magazine Mei 2022 Nr 675 Blz 21 door Kees Goedhart.