Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-2017 © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken
Archief


Overspel

Seksualiteit is een door God gegeven onderdeel van ons mens-zijn. Partners zijn echter niet alleen lichamelijk verbonden, maar ook geestelijk.

“Wat mijn man mij heeft aangedaan, vergeef ik hem nooit”. In een pastoraal gesprek vertelde een vrouw me dat zij wel bidt voor de bekering van haar man, maar dat ze hem niet vergeeft dat hij er met een ander vandoor gegaan is. Overspel raakt je als mens tot in het diepst van je wezen. Het raakt echter ook je relatie met God.

Geestelijk overspel

De Bijbel beschouwt de mens als één geheel van geest, ziel en lichaam. De geest heeft geen eigen leven buiten het lichaam om, wat volgens het Griekse denken wel het geval zou zijn. Daarom betichtten de profeten in het Oude Testament de Israëlieten van hoererij als ze andere goden achternaliepen. Bij overspel wordt niet alleen de lichamelijke band maar ook de geestelijke eenheid tussen huwelijkspartners verbroken. Ook de geestelijke eenheid met Jezus Christus wordt erdoor verbroken (zie 1 Korinthe 6:13).

1 Korinthe 6:18-20 zegt: Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Hoe nu verder?

De pijn van overspel gaat diep. Toch zegt Jezus in Markus 11:25: Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

Het lijkt misschien onredelijk van de Heer om dat te vragen. Bedenk dan dat Hij je pijn met je deelt. Het overspel treft ook Hém. Hij weet hoe moeilijk het is om de ander te vergeven. Je mag in zekere mate ook boos zijn en verdrietig (Efeze 4:26). Vergeven betekent niet dat je alles maar goedkeurt. Vergeving is de beslissing om een ander iets niet meer te verwijten, ongeacht en ondanks wat hij jou heeft aangedaan.

Dat doe je niet omdat die ander het verdient. Niemand verdient het om vergeven te worden. Vergeving is een handeling uit genade. Vanuit jouw verbondenheid met God kan Hij je daarvoor de liefde en kracht geven.

 

Bron: Opwekking magazine Februari 2020 – Nr 650 blz 17 door Kees Goedhart