Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-2017 © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken
Archief


Niets moet, maar alles mag.

 

Niets moet, maar alles mag – dat klinkt goed. Wat een heerlijke en rustgevende gedachte! Tegelijkertijd ‘moeten’ we als christenen van alles. Ja, zelfs God móet bepaalde dingen doen. Vanaf het moment dat we tot geloof komen, leren we dat we vrij zijn van de wet. Dat kan er soms toe leiden dat we in een sfeer van gemakzucht en losbandigheid terechtkomen.

Niets ‘moet’ immers! Uitspraken als “God houdt toch wel van je, ook al doe je niets” en “het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bent” zijn populair.
Natuurlijk zit er een grond van waarheid in deze uitspraken, maar dan moet je ook de moed hebben om ze in de juiste context te plaatsen. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat ik niet door werken gerechtvaardigd kan worden, maar dan gaat het wel om ‘werken der wet’ (Romeinen 5:2-5 NBV). (Jakobus 2:17 NBV). Mijn geloof ‘moet’ zichtbaar worden door werken.

Bijbels ‘moeten’

In de Bijbel komen we regelmatig het woord ‘moeten’ tegen. Jezus zegt bijvoorbeeld dat aan alle volken het goede nieuws moet worden verkondigd (Marcus 13:10 NBV) en ook dat wedergeboorte een ‘moeten’ is, anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan (Johannes 3:7 NBV).
Voor de onrustige tijd waarin wij nu leven geldt: Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde (Lucas 21:9 NBV).
Over bidden zei Jezus: God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid (Johannes 4:24 NBV).

Beloften

Gelukkig zijn de dingen die wij moeten doen, wel anders dan wat je bijvoorbeeld in een gevangenis dwangmatig moet doen. Het moet wel, maar niet dwangmatig en het leidt tot iets prachtigs. Hoewel ik me absoluut niet opgejaagd voel, moet ik toch bidden en aanbidden en moet het evangelie gepredikt worden tot aan de uitersten der aarde. Samen kunnen we de wereld bereiken als we doen wat we doen moeten! En het mooie is: als wij gewoon doen wat God zegt, dan ‘moet’ God doen wat Hij heeft beloofd. God ‘moet’ ook niets, maar Hij heeft zich garant gesteld om zijn beloften na te komen. Net zo goed als wij onze beloften moeten nakomen, zal God dat ook doen. Een man een man, een woord een woord. En God is één met zijn Woord!

Bron : Opwekking December 2018 Nr 637 Blz 19