Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-2017 © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken
Archief


Wat is er aan de hand?

Jezus doet nooit 'zo maar iets'. Alles wat Hij doet, heeft een doel. Zelfs als Hij - uit gewoonte - op de sabbat naar een synagoge gaat.

In Marcus 3:1-5 lezen we hoe Jezus bij de synagoge een mens ontmoet met een verschrompelde hand. De mensen kennen de man wel, maar zijn niet geïnteresseerd in de nood van deze medemens. Ze vinden het belangrijker om te zien wat Jezus op sabbat zal doen.

Jezus zei tegen de man: "Kom in het midden staan" (vers 3). Eigenlijk betekende dat: 'Verberg je handicap nou eens niet voor de mensen, maar laten we met elkaar de situatie onder ogen zien.' Bovendien wilde Jezus de volle aandacht van deze man.

Sensatie

De omstanders keken gespannen toe, maar waarschijnlijk was hun zucht naar sensatie groter dan hun bewogenheid. Jezus was boos, maar ook diepbedroefd over hun hardleersheid. Hij confronteerde hen met een vraag: "Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad?" Hij wachtte hun reactie niet af maar zei tegen de man met de verschrompelde hand: "Steek uw hand uit!"

Jezus begon geen verhaal over hoe vervelend het is, zo'n verschrompelde hand. Hij vroeg ook niet hoe lang de man al last had van dit probleem of waardoor het was gekomen. Hij zei alleen maar dat de man zijn hand moest uitsteken. De tijd van praten was voorbij, het was tijd voor actie. Zonder aarzeling stak de man zijn hand uit en die kwam weer tot leven. Een wonder en een getuigenis!

Handen uit de mouwen

Misschien hebben wij als gelovigen ook wel eens last van 'een verschrompelde hand'. We hebben dan moeite met het vasthouden van Gods beloften of om onze handen omhoog te krijgen om God te loven en te prijzen. Hoe vaak heet God tegen ons gezegd: "Steek je hand eens naar Mij uit"? We aarzelen, maken excuses en komen niet in beweging, maar God zoekt mensen die hun handen willen gebruiken om de oogst binnen te halen, om op zieken de handen te leggen, enzovoort.

In mijn leven heb ik vaak gedacht: Ik geef het op. Als ik dan toch weer ging bidden, was het alsof ik de stem van de Heer hoorde, die zei: 'Ga door. Met mijn hulp zal het je lukken. Mijn hand rust op jou'. Daarna kwam er rust. Ik kon weer dingen die ik dacht nooit meer te kunnen doen. Het was alsof een verschrompelde hand weer tot leven kwam.

God zegt ook tegen jou: 'Steek je hand uit!' Stop met aarzelen en het maken van excuses. Stel het niet uit. In eigen kracht lukt het je inderdaad nooit, maar God heeft zijn sterke hand naar jou uitgestrekt. Als jij die hand aanneemt, gaat God door je heen werken. Jouw handen worden dan Gods handen. Er is niets aan de hand als we gewoon doen wat God zegt!

Bron: Magazine Opwekking Juli/Augustus 2019 - Nr 644 Blz 19 door Kees Goedhart