Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-... © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken 2020
Archief


Tolerantie en begrip

 In de Bergrede zegt Jezus: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel (Mattheüs 5:8-10).

In onze tijd zou de Bergrede herschreven kunnen worden. Een onderdeel zou kunnen zijn: ‘Gelukkig zijn zij die alles tolereren, want zij zullen voor niets verantwoordelijk worden gehouden.’ Het lijkt wel of er niet meer gesproken mag worden over verschillen. Mogen we de ander nog wijzen op verkeerde manieren van denken? Of moeten we ons uitsluitend verdiepen in de denkwereld van die ander, en maar aannemen dat iedereen het ten diepste goed bedoelt? Dan moet ik toch begrijpen dat de kidnapper niet kwam om mijn baby te stelen, maar om zijn eenzaamheid te verdrijven. De inbreker, die met een wapen mijn huis binnendrong, kwam niet met slechte bedoelingen, maar hunkerde naar contact. Onzin. Durven we het nog eens te zijn over het feit dat we het soms oneens zijn?

De wens om geliefd te zijn

Mensen zijn goed in het sluiten van compromissen. We gaan scherpe confrontaties graag uit de weg. Hoe meer water bij de wijn, hoe geliefder we soms zijn. Het verlangen om door alle partijen aanvaard te worden kan onze valkuil zijn, ook in de kerk. Misschien ga je confrontaties uit de weg omdat je geen aanstoot wilt geven (Romeinen 14:13). Dat is een goede houding, maar je kunt niet om de waarheid heen. Eenheid ten koste van de waarheid stelt niets voor. Iedereen die daaraan meewerkt zal ten diepste ongelukkig zijn.

Echte vrede zal nooit tot stand komen door alles te tolereren. Volgens onze Bijbeltekst is de zegen van God gebaseerd op een zuiver hart en op gerechtigheid. Gerechtigheid en het koninkrijk van God horen bij elkaar. In Mattheüs 6:33 staat: Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. We willen begrip hebben voor elkaar, maar er zijn grenzen. Samen die grenzen ontdekken is een geweldige uitdaging. Zeker als gerechtigheid daarbij centraal staat.

De kracht van gebed

Het sterkste wapen voor echte vrede dat wij als christenen hebben, is gebed voor onze tegenstanders. God kan harten veranderen. Het gaat er niet om dat we ónze mening opdringen, maar dat mensen rekening gaan houden met God. Hij heeft immers met ieder mens het goede voor.

Rekening houden met god zal je helaas wel tot een vreemdeling in deze wereld maken. Het is daarom goed om te bedenken dat ook Jezus een vreemdeling was in deze wereld. We zijn in goed gezelschap! In het verhaal over de genezing van de tien melaatsen (Lucas 17:11-19) is het uitgerekend de vreemdeling, een Samaritaan, die als enige terugkwam om Jezus te bedanken. Over de negen anderen die werden genezen hoor je niets meer.

Durf jij die ene te zijn die anders is?

Bron: Opwekking magazine November 2020 Nr 658 Blz 19 door Kees Goedhart.