Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-2017 © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk
Preken
Archief


De kracht van de komende wereld

In de komende wereld zullen wij heersen met het gezag en de kracht waarvoor God ons bedoeld heeft, maar nu al kunnen we die kracht ervaren.

In Hebreeën 6:5 lezen we: Wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft. God schiep de mens met een bepaald doel, naar zijn beeld en zijn gelijkenis om te heersen over Gods schepping (Genesis 1:26). God bekleedde de mens met gezag en kracht om namens Hem te regeren over deze aarde. De mens werd dus niet geschapen om te vallen in zonde, maar om te heersen! Dat was Gods doel.

Maar de mens faalde en verloor zijn gezag. Erger nog: door het falen van de mens kreeg satan macht over de mens en de aarde. De mens moet, wil hij weer kunnen functioneren naar het oorspronkelijke plan van God, verlost worden. Daarvoor kwam Jezus. Door Hem aan te nemen worden we niet alleen verlost van ons verleden, maar krijgen we ook weer macht om te heersen.

Stadsmuren

In de komende wereld is God alles in allen en staat alles weer op zijn plaats zoals Hij dat heeft bedoeld. Mensen die zich al radicaal aan dit nieuws over het koninkrijk hebben overgegeven, ervaren de kracht van die komende wereld nu reeds. (Zie Mattheüs 24:14).

In die komende wereld wordt alles weer zoals God het heeft bedoeld. Johannes spreekt hierover in het boek Openbaring en gebruikt daarvoor het beeld van twee steden: het grote Babylon, moeder van de hoeren, en het nieuwe Jeruzalem, getooid als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. De bruid, de gemeente van Christus, wordt hier vergeleken met een stad. Rondom een stad zijn muren en poorten. De poorten zijn er in dit geval voor God, die de stad kan in- en uitgaan en er steeds nieuwe dingen brengt. Tegelijkertijd zijn de muren er om de vijand buiten te houden.

Als je dit toepast op het beeld van een bruid die zich voorbereidt op haar bruidegom, mag je jezelf de vraag stellen: staat de poort open voor God? Heb je een muur rond je hart om de boze en de wereldsystemen tegen te houden? Bedenk goed, dat de vijand zijn pijlen op je heeft gericht! Vluchten voor de strijd zal nooit leiden tot overwinning. Je hebt de kracht van de komende wereld nodig in de strijd van vandaag?

Geen zichtbare muur

Adam en Eva hadden geen zichtbare muur rondom de hof van Eden. Zij moesten de hof bewaren door een geestelijke muur op te werpen. Dat lukte zolang zij leefden in contact met God. Hun enige echte inspanning was om elke dag te leven in dat diepe contact met God.

Voor ons geldt hetzelfde. Vanuit ons contact met God ontstaat er een vurige muur rondom ons en zal er niets onreins ons leven binnen kunnen komen. We genieten de bescherming van God en Hij strijdt voor ons. Op deze manier proeven we al iets van de kracht van de komende wereld. En dat smaakt naar meer!

 

Bron: Opwekking magazine 642 Mei 2019 pagina 19 door Kees Goedhart