Disable Ctrl Key, Right click and F12
Evangelische Christengemeente Zwartberg
2012-... © Ekzwartberg.be (Evangelische Kerk Zwartberg)


Werkgroepen
Werkgroep Pastoraat

Ondersteuning bieden aan de leden van de gemeenschap. Verantwoordelijk : Rosario Anastasi: rosario.anastasi@scarlet.be.

Werkgroep Vorming

Deze werkgroep wil de coördinatie verzorgen van al de vorming die in de gemeenschap wordt gegeven.
Het plannen van de bijbelstudies, groeigroepen en preken. Maar ook de leden stimuleren vorming te volgen die hen bekwaamt om dienstbaar te zijn.
Rosario Anastasi is verantwoordelijk voor deze werkgroep: rosario.anastasi@scarlet.be.
Leden van deze werkgroep: Rosario Anastasi, Marce Budenaers.

Werkgroep Evangelisatie

Deze werkgroep wil mensen buiten de gemeenschap bereiken met het goede nieuws dat God voor hen heeft.
Irčne Stans is verantwoordelijk voor deze werkgroep: iskra1@telenet.be.

Werkgroep Muziek

Deze werkgroep wil instaan voor de muziek tijdens de eredienst of andere activiteiten.
Giovanni Brun is verantwoordelijk voor deze werkgroep: giovanni.brun@hotmail.com.

Werkgroep Onderhoud

Deze werkgroep wil alle onderhoudswerken in ons gebouw op zich nemen.
Marc Put is verantwoordelijk voor deze werkgroep.

Werkgroep Dienstbaarheid

Deze werkgroep wil beschikbaar zijn in alle activiteiten die door de gemeenschap georganiseerd worden.
Evangelische
Christengemeente Zwartberg
Arbeidstraat 56
3600  Genk

Living Waters Village Rekening
Daniël & Uci
BE15 235 0186258 30
Gemeente Rekening
BE65 0012 1669 0396